Klachtenregeling voor patiŽnten


De meeste patiŽnten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). Desondanks kan het voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geÔnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u hier eerst met uw tandarts over praat.

Op de website van het knmt kunt u nog meer vinden over de klachtenregeling en

een klachtenformulier invullen:

https://www.knmt.nl/voor-patienten/ik-ben-ontevreden-wat-nu

Praat met uw tandarts
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP):†

telefoonnummer 0900 20 25 012†(€ 0,90 per gesprek).

De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste in gesprek gaat met uw tandarts en geeft u hiervoor tips en handvatten. Het TIP kan voor u nakijken of uw tandarts is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

KNMT-klachtenregeling als uw tandarts daarbij is aangesloten
Als u met uw tandarts niet tot een oplossing komt en u besluit uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling, mits de tandarts bij de KNMT-klachtenregeling is aangesloten.

De KNMT-Klachtenregeling biedt:


    • Bemiddeling door de Regionale Bemiddelingsraad (RBR) met als doel tot een oplossing te komen;
    • Behandeling door de Centrale Klachtencommissie (CKC), waarbij het besluit valt dat u wel of geen gelijk krijgt. Wanneer u geen gelijk krijgt, verklaart de Centrale Klachtencommissie uw klacht ongegrond.

Kosten

    Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.
† † † † † † † † † † † †† † † † † † † † † † † † † † † † † † †dorset.1@home.nl †† © J. van der Wal 2013